bg21

FÄRDPLAN 2030

VISION

en fossiloberoende fordonsflotta 2030

MISSION

ökat fokus på beteendet

FRAMGÅNGSFAKTORER

vad behöver vi ändra på?

FOKUSOMRÅDEN

vilka gör vad?

bg6b

&

IDENTIFIERAR

kommunicerar!

...för att skapa

MÖJLIGHETER

att nå målet!

FÄRDPLAN 2030

Konferens 1280

EN ÅTERKOMMANDE MÖTESPLATS

MOBILITET OCH BETEENDE

KONFERENSEN SOM SÄTTER RAMARNA

Almedalen

Hur når vi...

BESLUTSFATTARE

ALMEDALEN

en arena för påverkan

Färdplan 2030 kommer se till att Beteendet lyfts fram och gör skillnad

Konsumentperspektiv

Hur kan vi hjälpa till?

Det ska vara lätt att välja rätt. En gammal klyscha men helt klart väldigt viktigt för att ändra beteende hos konsumenter. Otydlighet skapar osäkerhet och gynnar gamla dåliga vanor.

Samhällsplanering

Vad behöver vi göra?

Hur vi planerar vårt samhälle påverkar vårt beteende direkt och indirekt. Den fysiska planeringen sätter ramarna och bildar kontexten.

Lagstiftning

Vilka lagar behöver förändras?

Lagstiftning som gynnar bilanvändning och fossila bränslen måste ändras. Massor av arbetsgivare i Sverige vill ställa om sina anställdas resande men hindras idag av gamla och ohållbara regler.

Kommer vi att nå målet?

Politikernas vision är att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. Utredningen Fossilfrihet på väg satte upp det mer precisa målet att användningen av fossila drivmedel ska minska med 80 % mellan åren 2010 och 2030. Dessa indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. De ger också möjlighet att analysera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar.

Hela vägtrafiken 22%
Personbilar 38%
Lastbilar 26%
Kollektivtrafiken 5%

Det senaste från bloggen!

17/4 Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande

By |April 20th, 2018|Categories: Mobilitet|Tags: , , , , |

För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil [...]

Anta ett smart nyårslöfte- bli en mobilist!

By |March 23rd, 2018|Categories: Okategoriserade|

”Spara pengar”, ”Börja träna”, ”Bli mer klimatsmart”. Nytt år nya [...]

Gröna Bilister uppmanar regeringen: lyssna på ekonomipristagare Thaler och gör det lätt att välja rätt!

By |January 23rd, 2018|Categories: Okategoriserade|

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på [...]

Vittnesmål

Vi behöver ändrade förmånsregler för att vi ska kunna ställa om vår fordonsflotta och hjälpa våra anställda att resa fossilberoende. Idag är det förmånligare med bil än kollektivtrafik och cykel. Det gynnar inte en hållbar framtid!
Andreas Rydell, Atea
VI måste planera våra samhällen så vi klarar oss utan privatägda bilar samtidigt som delningsekonomin och de tjänster som den resulterar i etableras som godkända tjänstelösningar. Det är de två viktigaste åtgärderna för dagens ungdomar som kommer vara morgondagens vuxna 2030!
Jenni Nylander, Ungdomar.se
Klimatkommunerna är övertygade om att Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål kan nås med hjälp av den kunskap och den vilja som finns bland Sveriges kommuner. När detta engagemang missgynnas, genom olika lagändringar och styrmedel, är det av största vikt att göra beslutfattare uppmärksamma på problematiken.
Karin Thomasson, Klimatkommunerna

Arbetet har bara börjat!