Äntligen lanseras Gröna Bilisters nya initiativ Färdplan 2030!  För att nå 2030-målet med en fossiloberoende fordonsflotta så behövs krafttag och åtgärder inom Beteendet, Bränslet och Bilen. När det gäller Bränslet och Bilen så rullar det på. Inte så fort som det behövs, men ändå, det rullar på. Men,  när det gäller Beteendet så står vi och stampar på samma plats som för flera år sedan. Frågor som “Vad kan vi göra?”, “Vilka effekter har beteendepåverkansåtgärder?” och framförallt “Vem är det som ansvarar för beteendefrågor?” ställs om och om igen.

Vi vet att flera av svaren på dessa frågor finns idag samtidigt som vissa saknas. Därför har vi startat Färdplan 2030. Så att vi, gemensamt, kan kommunicera det vi redan vet och identifiera de luckor som måste fyllas gällande Beteendet så vi kan nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030!

Vi kommer att anordna en nationell konferens varje år där vi lyfter fram kunskap och reviderar Färdplanen. I Almedalen kommer vi att driva på beslutsfattarna att genomföra det som behövs utifrån Färdplanen.

Vi vill gärna att ni är med i detta arbete. Tillsammans skapar vi en fossiloberoende fordonsflotta 2030!

 

/Styrelsen Gröna Bilister