Vad är Färdplan 2030?

För att nå 2030-målet med en fossiloberoende fordonsflotta så måste vi alla fokusera på de tre B:na, Beteendet, Bränslet och Bilen. Inom dessa tre områden så har vi nycklarna till att nå målet. Gröna Bilister kan efter flera år med hårt arbete inom dessa områden se att hjulen rullar på inom Bränslet och Bilen. Dessvärre så sker det alldeles för lite inom Beteendet. Vi har därför valt att fokusera mer på detta område de kommande åren. Tillsammans med Klimatkommunerna ville vi tydliggöra vad som behöver göras när det gäller Beteendet. Resultatet blev Färdplan 2030!

Färdplan 2030 tydliggör vår Mission, Vision, Framgångsfaktorer och Fokusområden. Färdplan 2030 fylls av deltagarna på den årliga konferensen Mobilitet och Beteende. Vi lyfter sedan fram de viktigaste frågorna och ber ansvariga politiker att svara på dem under Almedalen.

Färdplan 2030 kommer att revideras löpande tills vi har svar och lösningar på alla frågor som kommer upp.

Hur nära målet är vi?

Hela vägtrafiken 23%
Personbilar 34%
Lastbilar 27%
Kollektivtrafik 2%

Vad innehåller Färdplan 2030?

En Vision

Fossiloberoende fordonsflotta 2030.

En Mission

Bilen måste anpassas till planetens gränser, landsbygdens behov och städers dyrbara utrymmen.

Flera Framgångsfaktorer

Lätt att göra rätt och svårt att göra fel.
Målstyrning istället för prognosstyrning.
Främja delningsekonomin.
Tillgängliggöra mobilitetlösningar.
Marknadsföra alternativ till bil.

Tre Fokusområden

Konsumentperspektiv

Samhällsplanering

Lagstiftning

Organisationerna bakom Färdplan 2030

Gröna Bilister
Gröna Bilister har under 20 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering.