Färdplan 2030 utgår ifrån tre fokusområden: Konsumentperspektiv, Samhällsplanering och Lagstiftning/ Beslutsfattare. Här beskrivs utmaningar som identifierats för varje fokusområde utifrån diskussioner på konferenserna Mobilitet och beteende 2016 och 2017.