Almedalen

Almedalen är platsen där vi återkommande frågar våra beslutsfattare Hur, Vad och När. Hur ska de förändringar som är utpekade i Färdplanen ske? Vad behöver ni som beslutsfattare göra? När kommer ni göra det?

Missa inte årets seminarium!

Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030 – mobilitet och beteende


6/7 2016 10:50 - 11:30
Donnerska huset, Donners plats 1, Aulan

Vad behövs för att beteendeförändringar ska hjälpa oss att nå 2030-målet? Vi får höra vittnesmål från två av de viktigaste aktörerna i detta förändringsarbete. Arbetsgivare och ungdomar. De som alstrar resande idag och de som kommer att resa imorgon. Viktiga grupper som vill ändra sitt beteende men tyvärr så finns det faktorer som inte gör det möjligt. Skatteregler, avdrag och målstyrning är några av de saker som måste ändras. Efter vittnesmålen så diskuterar vi med ansvariga politiker vad vi kan och ska göra.

Medverkande:
Alok Alström, General Manager Sweden, Uber
Jesper Johansson, mobilitetsexpert, Gröna Bilister/ Tyréns
Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
Jenni Nylander, ansvarig för verksamhetsutveckling, Ungdomar.se
Ronald Bäckrud, Regionchef Stockholm, Vasakronan
Karin Svensson Smith, ordförande Riksdagens Trafikutskott, Miljöpartiet
Per Åsling, ordförande Riksdagens Skatteutskott, Centerpartiet
Maria Strömkvist, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Socialdemokraterna