Okategoriserade

/Okategoriserade

Anta ett smart nyårslöfte- bli en mobilist!

”Spara pengar”, ”Börja träna”, ”Bli mer klimatsmart”. Nytt år nya ambitioner? Varför inte slå tre flugor i en smäll och anta nyårslöftet att bli en mobilist! Som mobilist gör du nämligen både dig själv, samhället och planeten en tjänst genom att helt enkelt resa mer hållbart.   Ibland behöver vi bilen, men de flesta resorna [...]

By |March 23rd, 2018|Okategoriserade|0 Comments

Gröna Bilister uppmanar regeringen: lyssna på ekonomipristagare Thaler och gör det lätt att välja rätt!

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på hur alla drivmedelsbolag ska ge information om sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Detta förslag har varit ute på remiss, och Gröna Bilister har nu analyserat remissvaren. Alla myndigheter, miljöorganisationer och konsumentorganisationer stöder förslaget, men betonar att informationen måste ut till pumpen där vi handgripligen väljer drivmedel. [...]

By |January 23rd, 2018|Okategoriserade|0 Comments

Gröna bilister och smarta mobilister

 Gröna Bilister har i över 20 års tid varit en stark och oberoende röst i debatten kring effektivare bilar och renare bränslen. Föreningen grundades av Per Kågesson år 1994, som ville skapa en ”alternativ bilistförening” för landets alla ansvarskännande och miljömedvetna bilister. Fokus låg på att miljöanpassa utvecklingen av biltrafiken och möjliggöra för ”kommande generationer [...]

By |October 26th, 2016|Okategoriserade|0 Comments

Det som är bra för barnen är bra för alla

Att i en stad se barn leka och röra sig är tecken på kvalitet. Det som är bra för barnen i en stad är ofta bra för samhället i stort. Miljöerna är trygga, avstånden korta, det finns möjlighet till ytor att leka på och en närhet till parker och grönområden. Biltrafik, buller och avgaser är [...]

By |August 29th, 2016|Okategoriserade|0 Comments

Samhällsplanering- en nyckel till hållbar mobilitet

Att bilen måste anpassas till planetens gränser och bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimathotet. Men i växande kommuner och städer, där konkurrensen om den dyrbara ytan är hård, räcker det inte. Bilen tar plats. Både i fysisk bemärkelse och även i hur den påverkar våra [...]

By |August 29th, 2016|Okategoriserade|0 Comments

Kommuner med bra trafikpolitik uppmärksammas i ny bok

Biltrafiken tillhör de svåra områdena när Sverige ska minska sin klimatpåverkan. Men de allra flesta bilresor är korta och sker inne i tätorterna. Det gör att de också är möjliga att ersätta med gång-, cykel- och kollektivtrafik. I boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö” har organisationen Gröna Bilister beskrivit hur ett tjugotal svenska kommuner [...]

By |July 7th, 2016|Okategoriserade|0 Comments

Samhällsplanering – en nyckel till hållbar mobilitet

Att bilen måste anpassas till planetens gränser och bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimathotet. Men i växande kommuner och städer, där konkurrensen om den dyrbara ytan är hård, räcker det inte. Bilen tar plats. Både i fysisk bemärkelse och även i hur den påverkar [...]

By |June 29th, 2016|Okategoriserade|0 Comments

Fler dieselbilar med nytt bonus-malus-förslag

Vägtrafiken är Sveriges enskilt största utsläppskälla och står för cirka en tredjedel av de nationella utsläppen. Att nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta om endast 14 år innebär därmed att en enorm förändring måste ske under kort tid, i synnerhet då en ny bil rullar cirka 15 år på vägarna. Med dagens marknadskrafter är [...]

By |May 23rd, 2016|Okategoriserade|0 Comments

Nytt initiativ!

Äntligen lanseras Gröna Bilisters nya initiativ Färdplan 2030!  För att nå 2030-målet med en fossiloberoende fordonsflotta så behövs krafttag och åtgärder inom Beteendet, Bränslet och Bilen. När det gäller Bränslet och Bilen så rullar det på. Inte så fort som det behövs, men ändå, det rullar på. Men,  när det gäller Beteendet så står vi [...]

By |February 17th, 2016|Okategoriserade|0 Comments