Utmaningar:

Jämställt fokus på alla konsumenter/medborgare. Alla samhällsmedborgares rörelsebehov tillgodoses inte idag, barn, äldre och landsbygdsbor är exempel på missgynnade mobilister idag.

Teknikmognad och tillgång till mobilitetstjänster. Samverkan mellan aktörer erbjuder ett system som gör det fördelaktigt att se resande som en tjänst. Acceptans och vilja att anamma nya tekniska lösningar krävs.

Eldsjälar och normbrytare. 18 % av befolkningen behöver gå före och visa vägen”. Andra värderingar krävs för att förändra beteende. Eldsjälar och ”ikoner” är viktiga som kan visa vägen.

Ökad förståelse för mobilism och klimatförändringar. Förståelse om varför en beteendeförändring är nödvändig. Men budskapet får inte skrämma bort därför krävs även större förståelse om folkhälsa, säkerhet och ekonomiska perspektiven.

Befolkningen och konsumenterna kan visa vägen. Om ”Mobilitet as a service” lyckas bli billigare, mer tillgänglig och ökar alla medborgares rörelsefrihet kan konsumenter välja rätt för att stötta utvecklingen. Men det är viktigt att det är lätt att göra rätt.

Några förslag på åtgärder:

Frihet för alla när rörelsefrihet inte längre kräver privatägd personbil.

Resefria möten minskar transportvolymer – arbetsgivare och konsumenter kan hjälpa till i omställningen.

Skapa möjlighet för laddning av elbilar i bostadsrättsföreningar.

Sprid insikten om och beskriv varför transport/mobilitet är en tjänst som är jättedålig idag – skapar en efterfrågan på förbättring av tjänsten mobilitet.

Dynamisk prissättning i realtid kan optimera användandet av infrastruktur.

Tillgängliga bilpooler, gärna i varje bostadsrättsförening och digitala system för privat delning av fordon – fördelaktigt att inte äga.

Det är okej för barn att resa själva till skolan – barn som lär sig cykla får ökad frihet och personliga utveckling.