Utmaningar:

Vision och målstyrd politik.

Målbild måste gälla oavsett regering

Morot istället för piska (mer skatteavdrag istället för påslag)

Några förslag på åtgärder:

Tydliggöra kostnad för bilinfrastruktur och bilism.

Belöna hållbara beteenden (exempelvis vid skattedeklaration).

Förmånlig beskattning av kollektivtrafik, delningstjänster och andra hållbara alternativ (exempelvis att bildelningssystem/bilpooler subventioneras).

Bilismen ska betala sin verkliga samhällskostnad.