Konferensen Mobilitet & Beteende 2016 genomfördes den 28 januari i Stockholm med fokus på vad som gjorts och kan göras för att ändra beteende samt hur man ska jobba med beteendet för att få till ett lägre bilbehov och en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Presentationer

Presentationer Mobilitet & Beteende 2016