Mobilitet & Beteende 2019

Konferensen Mobilitet & Beteende 2019 genomfördes den 6:e mars i Karlstad, med fokus på beteende, hållbara transporter, jämställdhet och nya mobilitetstjänster.

Fullständig information om konferensen återfinns på Gröna Bilisters hemsida.

Filmer i Plenum

Inledning

Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister

Var är det lättast att bryta bilberoendet? Resvaneundersökningar från 160 kommuner

Per Östborn, Gröna Bilister

Karlstads nya snabbussar - en del i den kommunala samhällsplaneringen

Mattias Bergh, Region Värmland

Om vi vill minska bilberoendet - vad kan vi lära oss av arbetet att minska tobaksberoendet?

Ulrika Torell, Naturhistoriska Riksmuseet

Redesigning public space in Paris

Christophe Najdovski, Vice borgmästare i Paris

Är bilen den nya cigaretten? En expertpanel samtalar i förmiddagssoffan

Expertpanel: Ulrika Torell, Lena Smidfelt Rosqvist, Oskar Henrikson & Lars Strömgren

Politikerpanelen: Vi lyfter transportpolitiska frågor till politiker på lokal, regional och nationell nivå

Monika Bubholz, kommunalråd (Mp). Stina Höök, regionråd (M). Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson (Mp)

Filmer Session 1: Mikromobilitet & nya mobilitetstjänster

VOI - Sveriges nya elsparkcyklar

Erik Bergqvist, VOI shared scooters

Mikromobilitet i städer - utmaningar och utveckling

Liridona Sopjani, KTH

LandsbygdsMaaS - KomILand

Åsa Hult, IVL

Så här gör vi i Karlstad

Mikael Haster, Malin Hedlund och Johanna Hedqvist, Karlstads kommun/Värmlandstrafik

Filmer Session 2: Jämställdhet – hur påverkar det omställningen till ett hållbart transportsystem?

Jämställdhet och transportsystemet - Vad säger forskningen?

Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen

Charlotta Faith-Ell, WSP

Så jobbar Malmö stad

Daniel Svanfelt, Malmö stad