Konferensen Mobilitet och Beteende

Konferensen Mobilitet och Beteende är det viktigaste verktyget för Färdplan 2030. Fokus ligger på två saker, uppdatera och revidera Färdplan 2030 samt sprida kunskap om beteendepåverkansåtgärder och projekt som genomförts i Sverige och utanför Sverige.