Konferensen Mobilitet och Beteende

Konferensen Mobilitet och Beteende är det viktigaste verktyget för Färdplan 2030. Konferensen genomförs årligen vid månadsskiftet januari/februari. Fokus ligger på två saker, uppdatera och revidera Färdplan 2030 samt sprida kunskap om beteendepåverkansåtgärder och projekt som genomförts i Sverige och utanför Sverige.