Utmaningar:

Lätt att göra rätt svårt att göra fel. Samhällsplaneringen måste forma och understödja medborgarnas möjligheter att göra rätt, dvs till att välja hållbara, mer ekonomiska och hälsosammare transportval.

Mobilitet som en tjänst är utgångspunkten. Inom trafik- och stadsplanering måste fokus skifta från bilism till mobilism, det ger möjlighet att se transportlösningar som en tjänst.

Jämställd infrastrukturplanering med människan i fokus. Utgå från barnperspektiv och att alla har samma rätt till rörelsefrihet, det är en fråga om demokrati och människors lika värde. Tänk som Enrique Peñalosa ”en buss med 80 personer ha rätt till 80 gånger så stort utrymme”.

Innovativa digitala tjänster för delningsekonomi. Skapa och underlätta möjligheterna för innovativa tjänster att utvecklas. Gynna dessa företag och initiativ aktivt.

Några förslag på åtgärder:

Sänkt p-tal mot att ex. bilpool eller andra innovativa tjänster erbjuds.

Alla lösningar måste diskuteras inte bara el-bilen eller självstyrande fordon, satsa på att öka kollektivtrafiken och en infrastruktur som skapar fler valmöjligheter.

Prioritera och samordna resurser för satsningar på ökad kollektivtrafik, gemensamma krafttag behövs.

Subventioner för installation av laddningsinfrastruktur både i hem, bostadsrätter och ute i samhället.

Utveckla det lokala gång- och cykelnätet både på landsbygd och i städer.

Anropsstyrd kollektivtrafik och högre turtäthet skapar attraktivt alternativ till privatägd bil.

Pröva, testa och ha mod! Använd arbetssätt som fungerar, skala upp och sprid dessa. Ta inspiration från andra kommuner och utomlands.